Pełna księgowość dla firm

Pełna księgowość jest skomplikowanym, ale jednocześnie bardzo precyzyjnym systemem księgowania, który gwarantuje przedsiębiorstwom liczne korzyści. W tym modelu wszelkie zdarzenia gospodarcze są rejestrowane bardzo skrupulatnie na podstawie rozbudowanych procedur i przepisów. Dzięki temu, firmy, które decydują się na wdrożenie pełnej księgowości, zyskują instrument kontrolny i decyzyjny zawierający rozbudowane, przejrzyste i sprawdzone dane. To z kolei przekłada się na możliwość monitorowania wszystkich zmian zachodzących w majątku i ukazuje jakimi realnymi środkami dysponuje firma. Z takimi informacjami znacznie łatwiej jest uzyskać pełny obraz sytuacji finansowej organizacji i podejmować trafne decyzje mające poprawić jej funkcjonowanie.

 

Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są osoby fizyczne, spółki cywilne i spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie – jeśli ich dochód w poprzednim roku przekroczył wyznaczony przez prawo limit (równowartość 1 200 000 euro). W przypadku nieosiągnięcia tej kwoty można korzystać z innych form rozliczeń księgowych np. uproszczonej księgowości.

 

Na czym polega pełna księgowość?

Pełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które (inaczej niż księgi przychodów i rozchodów) są prowadzone w celu dokumentowania finansów. Kolejną funkcją tego systemu księgowości jest wyliczanie dochodu z działalności gospodarczej, podatków, przychodów oraz dochodów wolnych od podatku.

Niestety pełna księgowość, ze względu na swoją złożoność, nie jest modelem polecanym osobom, które nie mogą poświęcić czasu na zapoznanie się ze skomplikowanym systemem ewidencyjnym. Przedsiębiorcy Ci, jeżeli chcą skorzystać z pełnej księgowości, powinni porozmawiać o tym z doradcą w naszym biurze na Saskiej Kępie i rozważyć stałą współpracę z zewnętrznym biurem księgowym.

 

Pełna księgowość w praktyce

W ramach pełnej księgowości rozliczana jest każda wartość pieniężna danej firmy. Potrzebne do tego informacje uzyskujemy z prowadzonej przez przedsiębiorstwo ewidencji przychodów i kosztów dokumentującej wszelkie wydatki i wpływy organizacji w uwzględnianym okresie rozliczeniowym.

Tak szczegółowe rejestrowanie wszelkich kosztów jest niezwykle istotne dla właścicieli firmy, osób strategicznych oraz dla zarządu, ponieważ pozwala im lepiej zarządzać i skuteczniej planować przyszłość przedsiębiorstwa.

 

Dlaczego warto powierzyć pełną księgowość naszej firmie?

  • Na bieżąco monitorujemy przepisy
  • Pilnujemy, aby nasi Klienci nie padli ofiarą nadużyć
  • Jesteśmy terminowi i solidni
  • Zapewniamy atrakcyjne ceny
  • Utrzymujemy stały kontakt telefoniczny z klientem
  • W pilnych sytuacjach pracujemy również w weekendy