Zwolnienia i odroczenia podatkowe związane z tarczą antykryzysową

Pandemia i związane z nią zamrożenie gospodarki przyczyniają się do bardzo poważnych strat, których doświadcza wiele polskich firm. W związku z trudną sytuacją wprowadzane są tzw. tarcze antykryzysowe, których celem jest wsparcie przedsiębiorców z różnych branż. Wiele z wprowadzonych zmian dotyczy zmian w przepisach podatkowych, które zostały dostosowane do nowych, trudnych warunków.

Tarcze antykryzysowe — podsumowanie najważniejszych zmian podatkowych

Od początku pandemii aż do okresu wakacyjnego, czyli 24 czerwca, gdy opublikowano tarczę antykryzysową 4.0, wprowadzono wiele zmian i ułatwień podatkowych. Zaliczamy do nich m.in. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, możliwość zapłaty PIT i daniny solidarnościowej po terminie bez konsekwencji, elektroniczny czynny żal, zawieszenie terminów raportowania schematów podatkowych (MDR), możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na przeciwdziałanie Covid 19, czasowe zwolnienie z podatku minimalnego. Przedsiębiorcy mogli też skorzystać z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które obejmują m.in. zniesienie naliczania tzw. opłaty prolongacyjnej w wysokości 4% czy rozłożenie na raty płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Tarcza antykryzysowa 5.0 i 6.0

We wrześniu ubiegłego roku wprowadzono tarczę antykryzysową 5.0, która skierowana była przede wszystkim do firm z branży turystycznej, które bardzo mocno odczuły skutki pandemii. W ramach tej tarczy wprowadzono m.in. dodatkowe świadczenia postojowe. Z udogodnień tych mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają określone warunki. Zmiany skierowane są nie tylko do hoteli czy obiektów rekreacyjnych, ale również przewodników i agentów turystycznych oraz innych przedsiębiorców, których działalność gospodarcza wiąże się z turystyką.

Ostatnia tarcza 6.0 umożliwia przedsiębiorcom ubieganie się o dodatkowe świadczenia postojowe, jednorazowe dodatkowe świadczenia postojowe oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek.

Wsparcie dla firm, które chcą skorzystać z udogodnień podatkowych

Nasze biuro podatkowe zapewnia fachowe doradztwo oraz kompleksowe wsparcie wszystkim firmom, które z powodu trudnej sytuacji gospodarczej chcą skorzystać ze zwolnień i odroczeń podatkowych związanych z tarczami antykryzysowymi. Zapewniamy pomoc zarówno przedsiębiorcom od lat działającym na rynku, jak i dopiero rozpoczynającym swoją działalność, którzy już na starcie muszą radzić sobie z przykrymi konsekwencjami pandemii. Nasi doświadczeni doradcy podatkowi mają aktualną wiedzę i doskonałe przygotowanie prawne, dlatego są w stanie pomóc klientom z różnych branż. Wszystkie zmiany w prawie podatkowym objaśniamy zrozumiale i staramy się, aby nasi klienci mogli w pełni skorzystać z przysługujących im udogodnień podatkowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.