Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

Jednym z obowiązków osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. KPiR jest formą uproszczonej ewidencji księgowej, która ma na celu zobrazowanie osiągniętych przychodów i rozchodów przez przedsiębiorcę. Z czego składa się księga przychodów i rozchodów i jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, aby móc prowadzić taką formę ewidencji księgowej?

Z czego składa się księga przychodów i rozchodów? 

Księga przychodów i rozchodów jest dokumentem składającym się z siedemnastu kolumn. Należy zaznaczyć, że podczas wypełniania KPiR przedsiębiorcy mogą posługiwać się wyłącznie językiem polskim i odnotowywać przychody i rozchody w złotówkach. W ramach struktury księgi umieszczane są w niej następujące informacje:

  • przychody ze sprzedaży i inne przychody, na przykład uzyskane odszkodowania (kolumna 7. i 8.),
  • koszty zakupu materiałów i koszty uboczne, na przykład załadunku i transportu (kolumna 10. i 11.),
  • wydatki na wynagrodzenia (kolumna 12.),
  • pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności, na przykład paliwo i wynajem lokalu (kolumna 13.),

Pozostałe kolumny przeznaczone są do wpisywania danych porządkowych, czyli dat operacji, numeru faktur i innych dowodów księgowych, imienia i nazwiska albo nazwy firmy i adresu kontrahenta. Ostatnia kolumna natomiast została przeznaczona do zapisywania dodatkowych informacji dotyczących poszczególnych operacji, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

Kto może skorzystać z księgi przychodów i rozchodów? 

Przedsiębiorcy chętnie korzystają z księgi przychodów i rozchodów, ponieważ jest to uproszczona forma prowadzenia ewidencji księgowej. Jednak, aby mogli korzystać z KPiR, muszą spełnić trzy warunki. Pierwszym z nich jest rozliczanie podatków na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo liniowo. Istotna jest również forma prowadzonej działalności.

Możliwość prowadzenia księgi przychodów i rozchodów mają spółki jawne, spółki partnerskie, spółki cywilne oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ostatnim warunkiem jest odpowiednia wartość przychodu netto za poprzedni rok obrotowy. Nie może ona przekroczyć równowartości 1200000 euro.  Firmy, które przekroczą ten limit, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, która jest znacznie bardziej skomplikowana od KPiR, jednak gwarantuje przedsiębiorcom liczne korzyści.

księga przychodów