Wprowadzanie PPK w firmie - krok po kroku

Pracowniczy Plan Kapitałowy jest tworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności przez pracowników. Jego zasadniczym przeznaczeniem jest wypłata ich po osiągnięciu przez nich 60. roku życia, ale możliwość skorzystania z nich istnieje także w innych sytuacjach. Podmioty, które mają obowiązek prowadzić PPK, powinny zapoznać się z tą instrukcją.

Jak wprowadzić PPK? Jak zachęcić pracowników do uczestniczenia w PPK?

Pamiętaj, że do nowych instytucji każdy podchodzi z nieufnością – a gdy w grę chodzi pomniejszenie zarobków, mało kto będzie chętny w ogóle zapoznać się z możliwościami. Pierwszym krokiem jest informowanie pracowników, w sposób rzetelny i jasny, czym jest PPK. Nie przeklejaj ustawy i nie używaj skomplikowanych zwrotów. Z drugiej strony nie bądź też zbyt lakoniczny.

Największą niechęć budzi u pracowników niepewność co do charakteru środków gromadzonych w PPK. Upewnij pracowników, że środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestnika PPK zgodnie z ustawą o PPK, z zastrzeżeniem jej art. 105. Także sam pracodawca musi przygotować się merytorycznie: uaktualnić programy kadrowo-finansowe – niezbędne okaże się biuro rachunkowe, zebrać informacje, zaplanować działania.

Jeżeli jesteś przygotowany, drugim krokiem jest wybór instytucji finansowej. Lista podmiotów dostępna jest w ewidencji PPK. Najlepiej kierować się doświadczeniem danej instytucji, a także poleceniem innych pracodawców – warto też zapytać, co sądzi o tym księgowa. Trzecim krokiem jest podpisanie z nią umowy. Dokument ten ma formę elektroniczną.

Przygotowani pracownicy i podpisana umowa oznaczają, że należy podjąć krok czwarty – wprowadzić PPK wpłacając środki. Obliczenie należności oraz obsłużenie kadr i płac zawsze warto powierzyć profesjonalnemu księgowemu lub dla biura rachunkowego.

mężczyzna sprawdza informacje finansowe