Warszawa – usługi księgowe w szerokim zakresie

Zakres usług księgowych dobiera się zawsze indywidualnie potrzeb podmiotu, który z nich korzysta – czyli do wielkości firmy, jej struktury, formy i zakresu działalności, ilości zatrudnianych pracowników. Świadczenie usług można ograniczyć jedynie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, można też rozszerzyć je o kwestie kadrowo-płacowe.

 

  • Usługi księgowe i podatki. Biuro rachunkowe przede wszystkim zajmuje się rachunkowością firmy, czyli prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkowych, kontrolą formalną oraz rachunkową dokumentów firmowych, rozliczeniami z Urzędem Skarbowym (składaniem deklaracji, reprezentowaniem firmy przed US). Z usług tego typu korzystają zarówno niewielkie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa, które chcą oddelegować część obowiązków księgowych, podejmując współpracę z podmiotem zewnętrznym.

  • Obsługa kadr i płac. Inna grupa zadań biura rachunkowego to obsługa kadr i płac, czyli zarządzanie danymi zatrudnionych w firmie pracowników. Można tu wymienić między innymi sporządzanie list płac, rozliczanie PIT, rozliczenia z ZUS, kompletowanie dokumentacji pracowniczej.

Pani korzystająca z kalkulatora

Warszawa – kompleksowe usługi księgowe

Poza wszystkimi powyższymi usługami, można też rozszerzyć swoja współpracę z biurem księgowym. Z jego usług i pomocy można skorzystać np. zakładając działalność gospodarczą, zmieniając formę prawną firmy, organizując szkolenia dla pracowników (np. z obsługi programów kadrowo-płacowych) itd. Zachęcamy więc do kontaktu z naszym biurem w Warszawie i do zapoznania się z pełną ofertą, którą kierujemy do naszych klientów.