Ulgi w zobowiązaniach cywilnoprawnych

Plik pieniędzy w portfelu
Jesteś dłużny wobec państwa w charakterze cywilnoprawnym? Uchwalenie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych może okazać się dla Ciebie wielkim plusem. Otóż dzięki niemu dłużnicy będący w finansowych tarapatach będą mieli możliwość łatwiejszego rozwiązania tego problemu. Projekt umożliwia częściowe lub całościowe umorzenie długu, odroczenie spłaty lub nawet rozłożenie jej na raty. 

Całkowite umorzenie zobowiązań cywilnoprawnych

 
Możliwe jest w przypadku, gdy z różnych przyczyn pomyślne ściągnięcie należności jest widocznie niemożliwe. Przykładem jest śmierć dłużnika, który nie pozostawił po sobie żadnego majątku lub spółka, która została wykreślona z rejestru, a jej prawa nie zdążyły przejść na osoby trzecie. Całkowite umorzenie stosowane jest również, gdy przypuszcza się, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazuje się nie przynosić skutków.

Częściowe lub całościowe umorzenie zobowiązań, jak też odroczenie płatności lub rozłożenie długu na raty możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku przez dłużnika.
Warto o tym pamiętać, ponieważ taka ulga może mieć duże znaczenie gdy wpadniemy w spiralę problemów finansowych, a umorzenie chociażby części zobowiązań pozwoli na uniknięcie wielu nieprzyjemnych konsekwencji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestiach finansowych, biuro rachunkowe. Status z siedzibą w warszawskiej Pradze z chęcią doradzi i znajdzie najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!