Progi podatkowe w Polsce. Charakterystyka

Progi podatkowe to limity rocznych dochodów, którym przypisane są stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczą one tylko tych podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Dla potrzeb progów podatkowych nie ma znaczenia źródło dochodu czy wysokość zarobków miesięcznych. Dla ich potrzeb uwzględniana jest suma dochodów osiąganych w skali roku.

Jakie progi podatkowe obowiązują w Polsce?

Pierwszy próg podatkowy dotyczy wszystkich podatników, których roczne dochody nie przekroczyły kwoty 120 000 zł. Stawka podatku wynosi 12 proc., a kwota wolna od podatku wynosi 3600 zł. Osoby o dochodzie niższym niż 30 000 zł nie płacą podatku dochodowego, ale wciąż muszą złożyć roczne zeznanie w urzędzie skarbowym.

Drugi próg podatkowy dotyczy tych podatników, którzy w ciągu roku uzyskali dochód powyżej 120 000 zł. Wówczas ma zastosowanie wyższa stawka podatku dochodowego (32 proc.), jednak dotyczy ona jedynie nadwyżki powyżej 120 000 zł.

Trzeci próg podatkowy, czyli podatek solidarnościowy, obowiązuje wyłącznie osoby uzyskujące wysokie dochody – powyżej 1 000 000 zł. W 2023 r. podatek ten wynosi 4 proc. i jest naliczany od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł.

Jak obniżyć podatek dochodowy?

Jeśli chcemy uniknąć drugiego progu podatkowego, możemy skorzystać z różnych ulg i odliczeń lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, gdy jego zarobki są zerowe lub niższe.

Istnieje wiele legalnych metod, które pozwalają na zmniejszenie należnych opłat. Pomoc w ich dobraniu świadczy nasze biuro rachunkowe na Saskiej Kępie.

Chodzi m.in. o:

  • odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne,
  • skorzystanie z ulgi na internet,
  • skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej na podniesienie efektywności energetycznej domu jednorodzinnego,
  • odliczenie kwot wpłacanych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE),
  • skorzystanie z ulg prorodzinnych.

urząd skarbowy