Podstawowe różnice między dochodem a przychodem

Chociaż wiele osób używa tych pojęć zamiennie, nie są one tożsame – a różnica pomiędzy przychodem i dochodem jest znacząca, szczególnie dla kwestii rachunkowych i podatkowych. Zapraszamy do lektury.

Czym jest przychód, a czym jest dochód?

Nie pomaga sposób, w jaki sformułowana jest ustawa o PIT. Zgodnie z nią osoby fizyczne, które mieszkają w Polsce „podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów”. Następnie wskazuje, że owe „dochody (przychody)” to w szczególności „dochody (przychody)” uzyskane z:

  • pracy wykonywanej w Polsce na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy;
  • działalności wykonywanej osobiście w Polsce;
  • działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce;
  • położonej w Polsce nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży jej lub zbycia praw do niej;
  • papierów wartościowych i im podobnych dopuszczonych do obrotu w Polsce;
  • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce itd. – jeżeli min. 50% jej aktywów do nieruchomości położone jest Polsce.

Mimo sformułowania użytego ustawie, które zdaje się sugerować, że pojęcia te można stosować zamiennie, wymienione powyższej wartości to przykłady przychodu. Nie są jako takie dochodami.

Przychód to najprościej rzecz ujmując, całkowity wpływ pieniędzy. Stanowi wszystko, co osoba zyskała wyniku wykonanej pracy, prowadzonej działalności, sprzedaży, odpłatnego przeniesienia jakichkolwiek praw. O dochodzie mówimy po odjęciu kosztów uzyskania przychodu. Ta subtelna różnica ma doniosłość przede wszystkim podatkową. Nie płaci się podatków od przychodu – byłoby to niesprawiedliwe, ponieważ wysokość przychodu nie odzwierciedla realnego zysku.