Podatek - rodzaje

Podatek to świadczenie pieniężne, które przeznaczone jest na poczet państwa. Ma charakter przymusowy, publicznoprawny i do tego bezzwrotny. Każdy podmiot, który został objęty obowiązkiem podatkowym, zobligowany jest do terminowego uiszczania tego zobowiązania. Trzeba pamiętać, że podatki są głównym źródłem dochodu państwa. To właśnie dzięki temu, że obywatele płacą podatki, państwo może wypłacać świadczenia, utrzymywać szpitale, urzędy i placówki oświatowe, a także budować np. drogi. Dzięki uzyskiwanym od obywateli środkom pieniężnym możliwe jest pokrycie potrzeb publicznych. Warto też wspomnieć o stymulacyjnej funkcji podatków. Poprzez takie działania, jak np. obniżanie stawek podatkowych czy ulgi można wspierać lub wywoływać określone procesy gospodarcze, które są korzystne zarówno dla państwa, jak i obywateli.

Każdy z nas ma świadomość tego, że istnieje kilka typów podatków. Zwykle ich znajomość ogranicza się do tych świadczeń, które bezpośrednio nas dotyczą. W praktyce jednak w naszym kraju obowiązuje bardzo wiele różnych rodzajów podatków, o których często nie zdajemy sobie sprawy. Nasze biuro rachunkowe, świadczące profesjonalne usługi podatkowe, zapewnia wsparcie w przypadku każdego z tych rodzajów. Poznasz je, czytając dalszą część naszego artykułu.

Rodzaje podatków w Polsce: podatki bezpośrednie

Do grupy podatków bezpośrednich zaliczamy te świadczenia finansowe, które bezpośrednio obciążają nasze dochody lub majątek. Do najważniejszych podatków bezpośrednich, z którymi większość z nas ma do czynienia, a więc są najlepiej znane, zaliczamy:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Tak naprawdę jednak rodzajów podatku bezpośredniego jest więcej. Pozostałe z nich to:

 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek tonażowy
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin
 • Zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej)

Rodzaje podatków w Polsce: podatki pośrednie

Podatki pośrednie są nakładane na wydatki na dobra i usługi. Przedmiotem tych podatków są wszystkie podmioty (w tym firmy i instytucje) uczestniczące w obrocie towarowym. Do rodzajów podatków pośrednich zaliczamy:

 • Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od gier

Podatki pod kalkulatorem, długopisem i okularami