Obsługa kadrowo płacowa - charakterystyka

Usługi świadczone przez biura rachunkowe najczęściej kojarzą się z prowadzeniem księgowości oraz rozliczaniem podatku. Jednak działalność firm, które są klientami takich biur, wymaga zwykle również zajęcia się kwestiami związanymi z rozliczeniami pracowniczymi. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, wiele biur księgowych proponuje kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Przekonajmy się, co wchodzi w zakres takich usług oraz na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca zatrudniający pracowników.

Naliczanie wynagrodzeń, składek i rozliczanie podatków

Każda firma, która zatrudnia pracowników, musi sporządzać odpowiednią dokumentację związaną z wypłatą wynagrodzeń. Konieczne jest zestawianie comiesięcznych list płac, a w ich ramach uwzględnianie rozliczania urlopów, nieobecności z powodu zwolnień lekarskich, a także wypłaty różnych zmiennych składników wynagrodzeń czy różnego rodzaju zasiłków.

Pracodawca musi także naliczać i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne. Ciąży na nim także obowiązek składania comiesięcznych deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Firma musi też zająć się naliczaniem odpowiedniej wysokości zaliczek na podatek dochodowy, a także powinna przesyłać do Urzędu Skarbowego i swoich pracowników roczne rozliczenia podatkowe. Odpowiedni PIT musi być wysłany również wtedy, gdy firma rozwiązuje z osobą zatrudnioną umowę o pracę.

Dokumentacja pracownicza

Pracodawca musi sporządzać i przechowywać dokumentację kadrową, w której są gromadzone niezbędne informacje dotyczące pracownika. Są tam m.in. dane o przebiegu zatrudnienia, informacje o wcześniejszym przebiegu drogi zawodowej czy dokumentacja medyczna dopuszczająca do pracy na określonym stanowisku.

Pracodawca powinien też gromadzić dane o odbytych przez pracownika obowiązkowych szkoleniach, np. dotyczących postępowania w przypadku pożaru czy dotyczących BHP.

W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę trzeba nie tylko sporządzić właściwie napisane wypowiedzenie, lecz także wydać świadectwo pracy i złożyć odpowiednie dokumenty w ZUS-ie.

Obsługa kadrowo-płacowa

Samodzielne wypełnianie wszystkich obowiązków związanych z obsługą kadrowo-płacową jest dla większości firm sporym obciążeniem. Realizacja poszczególnych obowiązków jest czasochłonna, wymaga również specjalistycznej wiedzy oraz kontaktowania się z różnymi instytucjami. Korzystając z usług biura księgowego, które wykona wszystkie tego rodzaju obowiązki, można zyskać nie tylko pewność, że wszystkie zadania są zrealizowane prawidłowo, lecz także oszczędzić masę czasu, który można przeznaczyć na rozwijanie swojego przedsiębiorstwa.

Pani naciskająca przycisk HR