Najczęstsze przyczyny sporów podatkowych

Spór podatkowy jest sytuacją, w której odmienna jest interpretacja (bądź przepisu, bądź stanu faktycznego) podatnika i organu podatkowego. Zależnie od danej sytuacji – a wiemy, że w prawie podatkowym mogą być one skrajnie różnorodne ze względu na niezwykłą rozległość regulacji, rozliczne formy opodatkowania i bardzo różny kontekst powstawania konfliktów – spory z fiskusem mogą mieć różny kształt. Jakie przyczyny prowadzą do nich najczęściej?

Co najczęściej prowadzi do sporów podatkowych?

Po pierwsze, każdy przedsiębiorca ma prawo szukać najoptymalniejszego sposoby rozliczania się z państwem. Regulacja podatkowa jest zaś niezwykle rozległa i nie jest trudno ominąć czy zapomnieć o przepisie – nawet dla podatkowca, nie mówiąc o samym przedsiębiorcy. Kiedy zatem ma miejsce nowatorska optymalizacja podatkowa, organy podatkowe mogą mieć inne zdanie na temat legalności takich działań. Po drugie, nawet w bardziej oczywistych stanach faktycznych może mieć miejsce odmienna interpretacja – naturą prawa jest konieczność jego interpretacji, ponieważ przepisy często nie mogą być rozumiane wprost.

Jak rozwiązać spór podatkowy?

Pewną metodą jest wystąpienie o interpretację podatkową indywidualną – warto dodać, że zainteresować się nią warto jeszcze przed podjęciem potencjalnie ryzykowanych działań, związanych przykładowo z optymalizacją podatkową. Wcześniejszy kontakt z biurem rachunkowym może wyjaśnić sprawę nawet wcześniej – doradca podatkowy często będzie w stanie rozwiązać wątpliwości przedsiębiorcy.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Znaczy to tyle, że w przypadku konfliktu można swoje odmienne zdanie przedstawić organowi podatkowemu – jeżeli nie udzieli on odpowiedzi w terminie 3 miesięcy, podatnik może postępować w opisany przez siebie sposób i w przypadku ewentualnego postępowania taką milczącą zgodą popierać organu popierać swoje stanowisko.

spór podatkowy