Najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu podatków

Chociaż PIT-y może za nas wypełnić dzisiaj urząd, wiele osób woli zrobić to samodzielnie, choćby dlatego, że ma do odliczenia ulgi. Niestety, często zdarza się, że popełniamy błędy, które wcale nie wynikają z braku wiedzy, ale zwykłego przeoczenia i pośpiechu. Skutkiem tego musimy potem składać korektę zeznania lub nawet pojawić się na wizycie w Urzędzie Skarbowym celem złożenia wyjaśnień. 

Przykłady częstych błędów

Warto poświęcić więcej czasu, by sprawdzić nasze zeznanie kilka razy lub zwrócić się o pomoc do biura księgowego. By wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę, dobrze jest zapoznać się z listą najczęściej popełnianych błędów. Zaliczają się do nich:

 • nieodpowiedni formularz PIT – rodzaj formularza musi być odpowiedni do sposobu naszego rozliczenia, pamiętajmy także, by zawsze ściągnąć aktualny formularz z właściwym numerem indeksu;
 • błędny identyfikator podatkowy – często wpisywany jest PESEL tam, gdzie powinien być NIP lub odwrotnie. Zdarza się także wpisywanie NIP pracodawcy lub PESEL małżonka;
 • brak oznaczenia celu złożenia zeznania – pamiętajmy o tej małej rubryce, w której wystarczy zaznaczyć krzyżyk;
 • niewłaściwy adres – w formularzu podajemy zawsze adres zamieszkania aktualny na dzień składania zeznania. Aktualny adres zamieszkania może być inny niż adres zameldowania i inny niż adres, pod którym podatnik mieszkał w trakcie roku podatkowego;
 • nieuprawnione rozliczanie się z małżonkiem – wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe tylko po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków. Istnieje wiele sytuacji, w których wspólne rozliczanie nie będzie możliwe, na przykład, jeśli małżonek prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się metodą liniową, musi rozliczać się oddzielnie; 
 • błędne przeniesienie danych – zdarza się, że przez nieuwagę wpisujemy właściwe kwoty w niewłaściwe rubryki. Starajmy się wypełniać formularz w skupieniu, sprawdzajmy kilka razy;
 • brak załączników do zeznania – do ulg i odliczeń potrzebne są załączniki, ich liczba musi się zgadzać z liczbą, jaką podaliśmy w formularzu PIT;
 • nieprawidłowo zaokrąglone kwoty – kwoty z końcówkami poniżej 0,50 zł zaokrąglamy w dół, a powyżej 0,50 zł – w górę;
 • pomijanie limitów – częsty błąd to zapominanie o limitach dotyczących ulg, kosztów uzyskania przychodów i odliczeń składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 • brak wykazania dochodów z zagranicy – wiele osób nie wie, jak sobie radzić z rozliczeniem podatków, jeśli pracują część roku w Polsce, a część za granicą. Najlepszym sposobem jest kontakt z biurem księgowym lub Urzędem Skarbowym, który określi, gdzie jest nasze centrum interesów życiowych i jak prawidłowo rozliczyć się z zachowaniem zasady unikania podwójnego opodatkowania;
 • błędy w rubrykach dotyczących 1% - konieczne jest wpisanie właściwego numeru KRS oraz kwoty zaokrąglonej do 10 groszy w dół. Jeśli zawyżymy kwotę, urząd nie przekaże nic na wybraną OPP;
 • brak podpisu – formularz PIT jak każdy inny dokument bez podpisu jest nieważny;
 • błąd przy wysyłce formularza przez Internet – pamiętajmy o sprawdzeniu statusu dokumentu oraz pobraniu UPO.