Kto może korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu?

Regularnie zmieniające się przepisy wprowadzają nowe zasady dotyczące ulg, które dla wielu osób będą miłym zaskoczeniem. Jednym z takich przywilejów jest możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu.

Kto może skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu?

Z możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu mogą skorzystać osoby wykonujące konkretne zawody. Przede wszystkim są to twórcy – tacy jak artyści, aktorzy, reżyserzy, dziennikarze czy naukowcy – oraz osoby, które oferują usługi opiekuńcze lub pielęgniarskie. Lista ta nie jest zamknięta i obejmuje między innymi: monterów maszyn i urządzeń przemysłowych; pracowników na budowie obiektów budowlanych; mechaników samochodowych; kierowców środków transportu odległościowego, lokalnego, drogowego i kolejowego; oraz operatorów maszyn rolniczych.

Zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu: podstawy funkcjonowania ulgi

Aby można było korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, osoba ubiegająca się o ulgę musi prowadzić działalność objętą tą ulgą – oznacza to, że nie dotyczy ona wszystkich zawodów. Po drugie, wartość odliczonej kwoty nie może przekroczyć wartości kosztów bezpośrednich poniesionych w celu wykonywania danej pracy, czyli nie można jej obniżać więcej niż do zera. Głównym celem tej ulgi jest ułatwienie życia osobom wykonującym konkretne zawody oraz wyraźniejsze oddzielenie ich dochodów głównych od pozostałych.

Limity stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Mimo iż istnieje możliwość skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu, nie oznacza to, że ulga zastosowana zostanie do wszystkich działalności czy dochodów. Są pewne limity, które muszą być przestrzegane.

Po pierwsze, wartość ulgi nie może przekraczać 50% kosztów pozyskania przychodu – można więc zmniejszyć podatek o maksymalnie połowę wydatków na działalność. Po drugie, istnieje limit pięcioletni, który określa ile razy można naprawdę skorzystać z ulgi.

W związku z tym konieczne jest dokładne rozeznanie i konsultacja z naszym biurem księgowym Warszawa Praga, które pomoże ocenić indywidualną sytuację i przedstawi prawidłowe i aktualne postępowanie podatkowe.

koszty przychodów