Kiedy warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Przepisy dotyczące prawa podatkowego zmieniają się szybko i niejednokrotnie są bardzo skomplikowane. Zarówno duże firmy, jak i osoby prowadzące własną działalność są zobowiązane, by je znać i ich przestrzegać. Często zdarza się jednak, że nie jesteśmy w stanie samodzielnie zinterpretować nowych przepisów. Warto wówczas skorzystać z usług doradztwa podatkowego i specjalistów, którzy wyręczą nas w samodzielnym analizowaniu kwestii związanych z prawem podatkowym.

Kim jest doradca podatkowy?

Doradztwo podatkowe to usługa, która stosunkowo niedawno pojawiła się na rynku prawnym. Dopiero na mocy ustawy z 5 lipca 1995 roku powołano zawód doradcy podatkowego. Aby nim zostać, trzeba spełnić ściśle określone wymogi. Przede wszystkim należy mieć wyższe wykształcenie, zdać egzamin państwowy, uzyskać wpis do rejestru doradców podatkowych oraz odbyć obowiązkową 2-letnią praktykę zawodową. Ponadto ten specjalista powinien także posiadać pełne prawa publiczne oraz zdolność do wykonywania czynności prawnych – a więc wszystkich działań, które są ważne w świetle przepisów. Doradca podatkowy to osoba, która powinna mieć nienaganną reputację i zobowiązać się do zachowania tajemnicy zawodowej. 

Kiedy warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego?

Zadaniem doradcy podatkowego jest udzielanie porad prawnych, interpretacja zmieniających się przepisów, sporządzanie zeznań i deklaracji, obliczanie należnych podatków czy prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ponadto ten specjalista pełni także funkcję reprezentanta swoich klientów w organach podatkowych czy sądach. Do doradcy podatkowego powinniśmy się udać za każdym razem, gdy mamy problem z samodzielną interpretacją przepisów prawnych, czy potrzebujemy fachowej porady bądź opinii. Skorzystanie z usług doradztwa podatkowego pozwoli nam uniknąć błędów wynikających z niezrozumienia przepisów albo z ich błędną interpretacją. Co w rezultacie mogłoby się wiązać z nałożeniem na nas kary skarbowej i po prostu dużo nas kosztować.