Jakie podatki musi płacić polski przedsiębiorca?

Płacenie podatków jest obowiązkiem nie tylko osób prywatnych, ale również przedsiębiorców. Właściciele firm podlegają obowiązkowi płacenia kilku podatków, a ich liczba czy rodzaj zależą przede wszystkim od tego, jaki rodzaj działalności prowadzą. Podatek dochodowy czy podatek od towarów i usług są podatkami, z którymi przedsiębiorcy spotykają się najczęściej. Ile wynosi ich wartość i jakie są inne podatki dotyczące właścicieli firm?

Czym jest podatek dochodowy i podatek od towarów i usług?

Omawiając podatki, do których płacenia zobowiązani są przedsiębiorcy, w pierwszej kolejności warto wymienić podatek dochodowy, który może mieć różne wartości. Jego wysokość zależy od tego, na jaką formę opodatkowania zdecyduje się właściciel firmy. Mowa tutaj o skali podatkowej bądź podatku liniowym. Pierwsza forma polega na płaceniu podatku dochodowego w dwóch stawkach (18 lub 32%) wyłącznie w momencie, gdy dochód zostanie uzyskany. Druga natomiast jest wybierana rzadziej, a jej stawka jest niezmienna i wynosi 19%. Kolejny podatek, czyli ten od towarów i usług w większości przypadków wynosi 23% i jest podatkiem obrotowym obciążającym.

Inne podatki, które muszą opłacać przedsiębiorcy

Podatek dochodowy i podatek od towarów i usług to nie jedyne podatki, do których opłacania zobowiązani są polscy przedsiębiorcy. Wymienić możemy jeszcze kilka rodzajów, jednak konieczność ich płacenia zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności. Są to:

  • podatek od nieruchomości – ustalona przez gminę kwota, którą przedsiębiorca musi opłacać w związku z posiadanymi budynkami czy gruntami,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – podatek dotyczący niektórych rodzajów transakcji, na przykład umów sprzedaży czy umów pożyczki, który zwykle wynosi 1 lub 2% wartości transakcji,
  • podatek od środków transportu – ustalana przez gminę kwota, którą opłacają przedsiębiorcy posiadający między innymi auta ciężarowe i autobusy,
  • opłata za korzystanie ze środowiska – opłata dotycząca firm, które wprowadzają do powietrza gazy, pyły lub ścieki do wody, lub ziemi, składują odpady, pobierają wodę.

Z uwagi na mnogość podatków i dynamicznie zmieniające się prawo warto skorzystać z usług biura rachunkowego. W naszym biurze w ramach doradztwa podatkowego czy księgowości dla firm na bieżąco monitorujemy przepisy i pilnujemy, by nasi Klienci nie padli ofiarą nadużyć. Dzięki solidności i terminowości naszych doradców podatkowych Przedsiębiorcy, którzy z nami współpracują, mogą być pewni najwyższej jakości świadczonych przez nas usług.

podatki