Jak wypełnić PIT-37?

Deklaracja PIT-37 to zeznanie podatkowe składane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W ten sposób deklarują swój dochód pracownicy, zleceniobiorcy, emeryci, renciści. Jest najpowszechniejsza spośród wszystkich zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Jego wypełnienie nie przysparza zbyt wielu trudności. Jeżeli chcesz oszczędzić sobie czasu, możesz zatrudnić do tego księgowego czy skontaktować się z biurem rachunkowym. Zapraszamy.

Instrukcja. Jak wypełnić i rozliczyć PIT-37?

W wypełnianiu PIT-37 nie pozostaje nic innego, niż albo wydrukowanie odpowiedniego formularza ze strony rządowej, albo wypełnienie go przez internet. W przypadku wypełniania wersji papierowej, należy złożyć ją w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Od kilku lat istnieje opcja wypełnienia PIT-u przez profil zaufany – wtedy jest to kwestia kilku kliknięć.

Wynika to z tego, że rozliczenia podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w tym PIT-37, mogą być opatrywane podpisem elektronicznym przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną.

Czy osoby zwolnione z podatku od dochodu osób fizycznych muszą składać PIT-37?

Najczęściej pytanie to zadają osoby, który nie ukończyły 26 roku życia, ponieważ to ich przychody w ogromnej większości zwolnione są z podatku dochodowego. Tyczy się to także osób, które otrzymują różnego rodzaju stypendia i zasiłki. Jeżeli Twój dochód zwolniony jest z podatku dochodowego osób fizycznych, nie musisz wypełniać żadnej deklaracji. Warto tutaj dodać, że jeżeli masz różne źródła przychodu objęte różnymi rodzajami zeznań, musisz złożyć odpowiednią ilość oddzielnych deklaracji.