Jak właściwie ewidencjonować wynagrodzenia?

Zatrudnianie pracowników wiąże się z mnóstwem obowiązków po stronie pracodawcy. Jednym z nich jest oczywiście ewidencjonowanie wynagrodzeń. Prawidłowe sporządzenie listy płac w księdze przychodów i rozchodów nie jest jednak tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Okazuje się, że przedsiębiorcy często popełniają w tym zakresie pewne błędy. Czy wiesz, jak to zrobić poprawnie?

Jak powinna wyglądać lista płac w księdze przychodów?

Pierwszym krokiem jest sporządzenie poprawnej listy płac. Warto podkreślić, że może ona dotyczyć jedynie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę. W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie pracują osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, konieczne jest stworzenie także listy wypłat. Oba te dokumenty muszą zawierać takie dane jak:

  • pełna nazwa przedsiębiorstwa, tzn. pracodawcy;
  • numer lub nazwa listy wraz z datą jej sporządzenia;
  • okres, za który obowiązuje, czyli datę wypłaty świadczenia;
  • podstawowe dane pracownika;
  • składniki wynagrodzenia, tj. kwota zasadnicza oraz składki, podatek i potrącenia;
  • podpis osoby, która sporządziła listę.

Ewidencjonowanie wynagrodzeń w KPiR

Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS stanowią koszt uzyskania przychodu działalności gospodarczej. Z tego względu muszą zostać ujęte w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów. Dokonuje się tego w 12 oraz 13 kolumnie dokumentu. W pierwszej z nich należy wskazać wypłacaną kwotę brutto, czyli wynagrodzenie zasadnicze wraz ze wszystkimi jego składnikami. W kolejnej wskazuje się zaś tzw. pozostałe wydatki, czyli składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe na Saskiej Kępie, dlatego zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą. Pomożemy Ci nie tylko w ewidencjonowaniu wynagrodzeń pracowników, ale także we wszystkim, co związane z finansami przedsiębiorstwa. W zależności od swoich potrzeb możesz zdecydować się na jednorazową lub stałą współpracę. Dla Twojego komfortu świadczymy usługi także w formie online.

ewidencja wypłat