Jak prawidłowo wystawić fakturę VAT?

Obowiązek wystawiania faktur VAT ciąży na zarejestrowanych podatnikach VAT czynnych przy sprzedaży na rzecz innych przedsiębiorców, ale nie tylko. Mają go również zarejestrowani podatnicy VAT czynni przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej – pod warunkiem, że nabywca wyraźnie zażąda otrzymania faktury. Opisywana powinność dotyczy także zarejestrowanych podatników VAT czynnych przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i sprzedaży wysyłkowej poza jego granice, a także zarejestrowani podatnicy VAT czynni, kiedy zajmują się wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

Fakturę VAT można wystawić w sposób ręczny, na specjalnie do tego przeznaczonym druku lub z wykorzystaniem odpowiednich programów do wystawiania faktur. Oznacza to, że faktura VAT może przyjąć zarówno formę tradycyjną, papierową, jak i elektroniczną – stanowiąc wówczas tzw. fakturę online. Można też samodzielnie przygotować wzór faktury. Ważne po prostu, by znalazły się na niej niezbędne informacje.

Jakie informacje powinny znaleźć się na fakturze VAT?

Jako przedstawiciele biura rachunkowego wielokrotnie jesteśmy pytani przez swoich klientów o to, jakie wymagania są stawiane fakturom VAT. Zgodnie z ustawą o VAT na każdej fakturze powinny znaleźć się takie informacje jak m.in.: numer dokumentu, data jego wystawienia, dane sprzedawcy i nabywcy, nazwa sprzedawanego towaru lub wykonanej usługi, ich łączną wartość netto, stawki podatku, kwotę należności ogółem. Niezbędne jest także uwzględnienie adnotacji, na których treść wpływa metoda rozliczania podatku (mechanizm podzielonej płatności, odwrotne obciążenie, metoda kasowa). Na fakturze VAT można również wskazać termin i sposób płatności, uwagi do dokumentu oraz kwoty udzielonych rabatów.

faktura