Jak prawidłowo rozliczać wpłaty na PFRON?

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to instytucja państwowa, które misją jest ułatwianie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Część pracodawców jest zobowiązana do wpłat na PFRON.

Kto musi dokonywać wpłat na PFRON?

Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, miesięcznych wpłat na PFRON musi dokonywać pracodawca, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Takie wpłaty muszą stanowić iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników. Kwota ta ma odpowiadać różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Wpłat nie muszą dokonywać pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% oraz niektóre inne podmioty wymienione we wspomnianym artykule. Ponadto dla niektórych placówek, również zgodnie z przedmiotowym przepisem, wyznaczony jest inny próg. Wreszcie w niektórych wypadkach wpłaty na PFRON ulegają obniżenia – zgodnie z art. 22.

Jak dokonywać wpłat na PFRON?

Jak pokazuje powyższy akapit, kwestie dotyczące rozliczeń z PFRON są skomplikowane – dlatego jest to jedno z wielu zadań pracodawcy z reguły podlegających outsourcingowi wraz z innymi kwestiami kadrowo-płacowymi. Sporządzanie rozliczeń z PFRON jest usługą oferowaną przez nasze biuro rachunkowe. Aby poprawnie dokonywać wpłat, należy:

  • wypełnić i złożyć jedną z dziesięciu deklaracji, odpowiednią do sytuacji pracodawcy – deklaracje są dostępne na stronie PFRON;
  • jeżeli zachodzi taka potrzeba, złożyć także informację;
  • we właściwym terminie dokonać wpłaty na wyznaczony rachunek bankowy – także dostępny na stronie PFRON – przy czym przelew należy dobrze opisać.

Co istotne, niezależnie od istnienia obowiązku wpłat na PFRON, pracodawca musi złożyć odpowiednią deklarację dotyczącą wielkości zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych oraz innych faktów związanych z zatrudnianiem.

mężczyzna na wózku