Gdzie w Warszawie rozliczyć podatek dochodowy PIT?

PIT to skrót od pełnej nazwy podatku w języku angielskim: Personal Income Tax, czyli osobisty podatek dochodowy. Pod tą samą nazwą funkcjonują druki urzędowe, które każdego roku należy wypełnić i przekazać do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Wypełnianie deklaracji wielu osobom sprawia jednak trudności, zwłaszcza jeśli dochód pochodzi z różnych źródeł. Odpowiedzialność za właściwe wpisanie danych w formularzu spoczywa na podatniku, dlatego bardzo ważne jest, aby zrobić to prawidłowo.

 Warszawa – usługi rozliczania PIT

Warto skorzystać z usług rozliczeniowych oferowanych przez nasze biuro rachunkowe. Po dostarczeniu na wszystkich dokumentów dokonamy rozliczenia podatku. Podejmiemy się wypełnienia standardowego formularza PIT-37 (dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz świadczeń socjalnych), a ponadto:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza),

  • PIT-36L (rozliczenie podatku liniowego),

  • PIT-38 (dochody z giełdy),

  • PIT-39 (dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych).

Kalkulator w dłoni podczas rozliczeń

 Zapraszamy do naszego biura księgowego na Pradze wszystkich zainteresowanych pomocą przy rozliczaniu podatków. Termin składania deklaracji mija wraz z końcem kwietnia. W 2017 roku, w związku z tym, że 30 kwietnia wypada w niedzielę, a 1 maja jest dniem wolnym od pracy, rozliczenia podatkowe można składać do 2 maja włącznie. Zapraszamy do kontaktu!