Dobra obsługa kadrowo-płacowa jako podstawa funkcjonowania firmy

Każdy przedsiębiorca – czy to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, czy osoba prawna taka jak spółka – zatrudniający pracowników obarczony jest obowiązkami natury podatkowej, kadrowo-płacowej, związanymi z ubezpieczeniami, dokumentacją, rozliczeniami i innymi formalnościami. Firma bez formalności nie istnieje – więc konieczność obsługi kadrowo-płacowej idzie z nią w parze. Dlaczego warto powierzyć ją profesjonaliście?

Czym jest obsługa kadrowo-płacowa?

Kadry i płace to dwa terminy nieodzownie występujące dyskusji o prowadzeniu firmy i zatrudnianiu pracowników. Firma zatrudniająca pracowników musi:

  • rozliczać i wypłacać wynagrodzenia,
  • prowadzić ewidencję wynagrodzeń,
  • rozliczać i płacić podatki oraz dokumentować kwestie podatkowe,
  • prowadzić ewidencję pracowniczą,
  • prowadzić akta osobowe pracowników,
  • prowadzić dokumentację dotyczącą zatrudniania,
  • przeprowadzać proces zatrudniania – od organizacji, po tworzenie umów,
  • rejestrować, wyrejestrowywać i tworzyć korespondencję z ZUS.

To tylko ogólne punkty – każdy z nich obejmuje zintegrowane działania; przykładowo prowadzenie dokumentacji podatkowej oznacza dokonywanie miesięcznych i rocznych deklaracji i rozliczeń, niejednokrotnie zakrawając także na optymalizację podatkową ze względu na konieczność wyboru formy opodatkowania – szczególnie od bieżącego roku.

Czy warto zatrudnić księgowego w firmie?

Rzut oka na tę listę pozwala stwierdzić, że obsługa kadrowo-płacowa to zajęcie czasochłonne – a należy przecież pamiętać, że ta lista nie obejmuje innych formalności, na przykład prowadzenia księgowości. Z tego powodu co do zasady następuje outsourcing tych zadań – obsługą kadrowo-płacową profesjonalnie zajmuje się biuro księgowe. Nawet najmniejsi przedsiębiorcy o niewielkich dochodach zatrudniają księgowych – właścicielowi firmy fizycznie nie starczyłoby czasu na prowadzenie takiej dokumentacji i dokonywanie tych rozliczeń, nie mówiąc już o braku koniecznego doświadczenia z zakresu prawa i podatków czy dostępu do prawniczych i księgowych baz danych.

płace