Dlaczego biura rachunkowe są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC?

Nie wszyscy przedsiębiorcy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia OC. Powinność z tym związana ciąży wyłącznie na wybranych właścicielach firm. Do zawodów, które wymagają wykupienia polisy tego typu, należy między innymi zawód notariusza, adwokata i radcy prawnego, doradcy podatkowego, agenta ubezpieczeniowego czy lekarza. Również biura rachunkowe są zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenie OC. Z czego to wynika i czy wszystkie biura są objęte opisywanym obowiązkiem?

Na początek warto odpowiedzieć na pierwsze z wymienionych pytań. Obowiązek zakupu ubezpieczenia OC przez osoby prowadzące biura rachunkowe wynika z ciążącego na nich dużego ryzyka zawodowego będącego skutkiem specyfiki prowadzonego przez nich biznesu. Posiadanie przez biuro rachunkowe polisy OC daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa i pewność, że jeżeli dojdzie do błędu, którego konsekwencją będą szkody doznane przez klienta, to zostaną one najpewniej pokryte z wykupionego ubezpieczenia.

Czy każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC?

Należy jednak podkreślić jedną, bardzo ważną kwestię. Wbrew pozorom nie każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie OC. Powinność ta ciąży wyłącznie na wybranych przedsiębiorcach prowadzących działalność, w ramach której świadczą oni usługi rachunkowe. Dotyczy wszystkich tych biur rachunkowych, które prowadzą księgi rachunkowe. Polisy OC nie muszą jednak posiadać te biura, które prowadzą wyłącznie księgi przychodów i rozchodów. Zwolnione z opisywanego obowiązku są także biura rachunkowe zajmujące się jedynie wypełnianiem deklaracji podatkowych (jeśli ich przedstawiciele nie mają uprawnień doradcy podatkowego). W przypadku pozostałych działalności tego typu opłacanie składek na ubezpieczenie OC jest konieczne.

biuro rachunkowe