Czym jest JPK - Jednolity Plik Kontrolny?

JPK to pojęcie, które musi znać każdy przedsiębiorca. Jest to plik stanowiący zbiór danych, które pozwalają kontroli skarbowej na ich sprawne przeglądanie oraz analizowanie, a przez to minimalizowanie ryzyka wyłudzeń podatkowych. Co jeszcze trzeba wiedzieć o Jednolitym Pliku Kontrolnym?

Jakie informacje zawiera JPK_VAT?

JPK_VAT zawiera takie informacje jak:

  • kwoty zawartych transakcji, wraz z terminami zakupów i sprzedaży oraz stawkami podatków,
  • dane o transakcjach wewnątrzwspólnotowych,
  • informacje dotyczące tzw. odwrotnego obciążenia,
  • informacje o powstałych obowiązkach podatkowych.

Kto zobligowany jest do przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Obowiązek przesyłania pliku JPK_VAT nie był od samego początku obowiązkowy dla każdego przedsiębiorcy. Dopiero wraz z dniem 1 stycznia 2018 są zobligowani do tego także mikroprzedsiębiorcy, którzy do grupy tej dołączyli na samym końcu, aby ułatwić im zapoznanie się z wymogami oraz zaimplementowanie tego rozwiązania.

Jak składa się JPK_VAT?

Istnieje kilka sposobów na przedłożenie takiej elektronicznej dokumentacji. Jednym z nich są usługi księgowe, dzięki którym przedsiębiorca ma pewność, że dokumentacja zostanie przekazana w sposób prawidłowy, bez uchybień. Można zrobić to też oczywiście samodzielnie, poprzez bezpłatny program Klient JPK, który został przygotowany przez Ministerstwo Finansów.

Trzeba dodatkowo pamiętać, że w przypadku samodzielnego wysyłania pliku JPK, konieczne jest jego podpisanie. Można zrobić to za pomocą podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego. Po tym otrzymuje się UPO, czyli Urzędowe Potwierdzenie Odbioru takiego elektronicznego dokumentu poświadczające, że wysłanie odbyło się w sposób prawidłowy.

Konieczność wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego to obowiązek, o którym musi pamiętać każdy przedsiębiorca, aby uniknąć kary przyznanej przez organy skarbowe. Co jednak istotne, przedsiębiorca może skorzystać także z pomocy biura rachunkowego, które zadba o przygotowanie elektronicznego dokumentu i jego terminowe przesłanie.

Jednolity Plik Kontrolny