Czy straty podatkowe podlegają rozliczeniu?

W Polsce istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby strata podatkowa mogła zostać odliczona.

Kiedy można odliczyć stratę w zeznaniu podatkowym?

Strata występuje, gdy przychód z wybranego źródła jest niższy niż koszty poniesione w celu jego uzyskania. W Polsce stratę można odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat, jednak musi ona pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła.

Dodatkowo odliczenie straty podatkowej nie jest możliwe w przypadku:

  • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy, gdy sprzedaż nastąpiła szybciej niż w przypadku pięciu lat od momentu kupna,
  • odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • niezrealizowanych zysków,
  • dochodów wolnych od podatku dochodowego.

Jak rozliczyć stratę w zeznaniu podatkowym?

Podatnicy, dokonując rozliczenia podatkowego, powinni najpierw ustalić, czy są uprawnieni do odliczenia jej od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Jeśli tak, wówczas należy obliczyć wysokość straty przy użyciu metody kosztów rzeczywistych lub metody wartości rynkowej. Metoda kosztów rzeczywistych wymaga od podatników odjęcia wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem dochodu od całkowitego dochodu. Metoda wartości godziwej wymaga od podatników odjęcia od całkowitego dochodu bieżącej wartości rynkowej wszelkich aktywów wykorzystywanych do uzyskania dochodu.

Podsumowując, straty podatkowe mogą być istotnym elementem zmniejszającym całkowite obciążenie podatkowe w Polsce. Ważne jest, aby zrozumieć, kiedy i jak te straty mogą i nie mogą być odliczone od dochodu. Wiedza o tym może pomóc zaoszczędzić pieniądze i przestrzegać obowiązujących przepisów.

zeznanie podatkowe