Czy biuro rachunkowe sporządza pisma urzędowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko konieczność rozliczania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz prowadzenie księgowości. Niejednokrotnie przedsiębiorca musi się również kontaktować z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Statystycznym. Korespondencja z tymi instytucjami może okazać się kłopotliwa, ze względu na urzędowy żargon stosowany w rozsyłanych firmom pismach, licznie cytowane przepisy czy zawiłość spraw, których dotyczą. Firmy często zdają sobie sprawę tego, że może to być wyzwanie, które pochłonie wiele czasu i nie zawsze rokuje pomyślne rozwiązanie problemu. Wiele osób zastanawia się, czy sporządzenie pism urzędowych można scedować na biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość i obsługuje sprawy związane z kadrami i płacami. Zobaczmy, czy taka sytuacja jest możliwa.

Komunikacja z instytucjami państwowymi w imieniu klienta biura rachunkowego

Biuro rachunkowe, które prowadzi księgowość firmy, ma możliwość reprezentowania swojego klienta w sprawach dotyczących kwestii podatkowych czy też związanych z ubezpieczeniami społecznymi, o ile posiada odpowiednie pełnomocnictwo. Zwykle dokument taki jest potrzebny choćby do przesyłania deklaracji skarbowych i dokumentów do ZUS i przedstawiciel firmy, która korzysta z usług biura księgowego, podpisuje go przy zawieraniu umowy. Jeśli tak nie jest, to klient biura rachunkowego w każdej chwili może udzielić mu pełnomocnictwa ogólnego, które jest podstawą do reprezentowania firmy przed organami skarbowymi.

Odpowiednie umocowanie prawne jest niezbędne jedynie w przypadku, gdy biuro księgowe ma brać udział w określonych czynnościach w imieniu swego klienta. Jeśli jednak ma jedynie przygotować dla niego odpowiedni dokument w postaci pisma urzędowego, który następnie klient biura rachunkowego przedstawi różnym instytucjom we własnym zakresie, to żadne dodatkowe dokumenty i pełnomocnictwa nie są potrzebne.

Czy warto skorzystać z możliwości sporządzania pism urzędowych przez biuro rachunkowe?

Biuro rachunkowe zatrudnia pracowników, którzy doskonale znają obowiązujące regulacje w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych czy kwestii związanych z zatrudnianiem pracowników. Pisma przez nich napisane będą więc opierały się na znajomości przepisów i pozwolą na prawidłowe przedstawienie stanowiska firmy w konkretnej sprawie. Warto też pamiętać o tym, że korespondencja z różnymi urzędami jest dla biura księgowego codziennością. Jego pracownicy doskonale potrafią więc zrozumieć wszystkie zawiłości trudnego urzędowego języka. Skorzystanie z takich usług może więc znacznie ułatwić przedsiębiorcy załatwienie każdej sprawy wymagającej urzędowej korespondencji z jakąkolwiek instytucją państwową.

Pan stemplujący dokumenty