Co zaliczamy do środków trwałych w firmie?

Nie sposób wskazać przedsiębiorstwo, które nie posiada żadnego majątku. Wykonywanie działalności gospodarczej wiąże się bowiem z nabywaniem licznych przedmiotów. Najczęściej są one niezbędne do prowadzenia firmy. Część z nich zalicza się do tzw. środków trwałych, co niesie za sobą pewne konsekwencje. Zobacz, co warto wiedzieć!

Środki trwałe w firmie – co to takiego?

Najprościej mówiąc, środki trwałe są to takie składniki majątku firmy, których przewidywany okres użytkowania przekracza 1 rok. Co istotne, muszą być one nabyte lub wytworzone przez podatnika, a także wykorzystywane na potrzeby prowadzenia firmy. Warto również mieć na uwadze, że aby dany przedmiot mógł być uznany za środek trwały, jego wartość musi przekraczać 10 tysięcy złotych. Artykuł 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości wskazuje dodatkowe warunki, tzn. kompletność i zdatność do użytku.

Uznanie danego składnika majątku za tzw. środek trwały uprawnia do odpisów amortyzacyjnych. W pierwszej kolejności, zanim dany przedmiot zostanie wpisany do ewidencji, należy określić jego wartość początkową. Jako księgowi z Warszawy Pragi zauważamy, że jest to najbardziej problematyczny etap dla przedsiębiorców. W tym zakresie najlepiej skorzystać z usług doświadczonych księgowych.

Jakie przedmioty to środki trwałe w firmie?

Lista konkretnych rzeczy, które można uznać za środki trwałe byłaby niekończąca się. Z tego względu najlepiej jest posiłkować się uogólnioną listą. W uproszczeniu, do środków trwałych przedsiębiorstwa zaliczamy:

  • nieruchomości (grunty i lokale),
  • różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także aparaty,
  • środki transportu,
  • narzędzia, przyrządy,
  • ruchomości,
  • inwentarz żywy.

Pamiętaj, że przedmioty z powyższej listy muszą spełniać zarazem wspomniane wcześniej warunki.