Co grozi za błąd w deklaracji podatkowej?

Podatnikom, którzy składają coroczne deklaracje podatkowe dla fiskusa, zdarza się popełniać błędy. Jak się okazuje, karę można otrzymać nie tylko za niezłożenie deklaracji w określonym terminie, ale również za błędy w jej treści. Czasami zdarza się tak, że podatnikom omyłkowo zdarza się popełnić błąd podczas wypełniania formularza, jednak są też takie osoby, które świadomie się mylą. Muszą się one liczyć z konsekwencją nałożenia surowych kar. Jakie błędy podlegają karze i jaka może być jej wysokość?

Za jakie błędy w deklaracji podatkowej można zostać ukaranym? 

W deklaracji podatkowej umieszcza się informacje dotyczące kwot zarobków podlegających opodatkowaniu czy informacje dotyczące ulg podatkowych, które przysługują konkretnemu podatnikowi. Wykroczenia lub  przestępstwa skarbowe, które popełni osoba składająca deklarację podatkową, mogą skutkować nałożeniem kary. Warto wspomnieć, że za nieumyślny błąd, który zostanie popełniony w deklaracji podatkowej, nie zostaje nakładana kara. Mowa tutaj na przykład o błędzie w numerze PESEL czy nieaktualnych danych podatnika albo braku podpisu.

Karze natomiast podlega przede wszystkim podatnik, który naraża podatek na uszczuplenie, na przykład nie składając deklaracji albo nie ujawniając przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Na karę narażony jest również podatnik, który składając deklarację podatkową, zataja prawdę, podaje nieprawdę albo nie zawiadamia o ewentualnych zmianach. Z karą może spotkać się również osoba, która nie wpłaciła w terminie podatku. Nałożone kary zależą przede wszystkim od rodzaju pomyłek.

Czy błąd w deklaracji podatkowej może być kosztowny? 

Podatnik, który popełnił błąd w deklaracji podatkowej, może złożyć korektę. Jeśli podatnik złoży ją w określonym terminie, wskaże jej przyczyny i w razie konieczności zapłaci podatek, to najprawdopodobniej ominie go odpowiedzialność karno-skarbowa. Aby takie błędy się nie pojawiły, warto skorzystać w tym zakresie z usług doradztwa podatkowego. Kary za błędy w deklaracji podatkowej mogą wynosić od kilkuset złotych aż do kilkuset tysięcy złotych. Warto również wspomnieć, że zaległości podatnika mogą ulec oprocentowaniu, co w konsekwencji spowoduje, że zapłaci on więcej. Zaniedbanie wynikające za spóźnienia w złożeniu deklaracji najczęściej może kosztować kilkaset złotych. Za umyślne błędy grożą natomiast znacznie wyższe kary.