Limity podatkowe w 2011 r.

W związku z tym, iż część wskaźników podatkowych obliczana jest na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na 1 października, można ustalić kwoty limitów podatkowych dla VAT, PIT, CIT obowiązujące w 2011 r. Natomiast na podstawie kursu z 30 września, szacuje się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jak wynika z tabeli, kurs średni euro na:

  • - 30 września 2010 r. wyniósł 3,9870 zł,
  • - 1 października 2010 r. wyniósł 3,9465 zł.

Obowiązujące w 2011 r. progi graniczne, obliczane na podstawie powyższego kursu, prezentuje tabela:

Rodzaj limitu Limit wg ustawy
w euro
Limit w zł Kurs euro
dla małych podatników VAT
1 200 000 4 736 000 3,9465 zł
dla małych podatników VAT - pośrednicy
45 000 178 000 3,9465 zł
dla małych podatników PIT 1 200 000 4 736 000 3,9465 zł
dla ryczałtu ewidencjonowanego 150 000 591 975 3,9465 zł
do prowadzenia ksiąg rachunkowych
1 200 000
4 784 400
3,9870 zł

Źródło: NBP

Sprawdź aktualne wskaźniki